Wczytywanie ...

Ziołolecznictwo i coaching zdrowia

Wspólnie poszukajmy drogi do zdrowia

Zasady współpracy

 

Zasady te obejmują konsultacje zielarskie lub/i coaching zdrowia prowadzony przeze mnie – Katarzynę Zalecką – Wojtaszek.
 

Zasady ogólne

 1. Spotkania odbywają się online za pośrednictwem Skype’a (lub w razie problemów technicznych – telefonicznie na mój koszt) albo stacjonarnie w Gliwicach po wcześniejszych uzgodnieniach.
 2. Cennik usług oraz ramy godzinowe dostępne są na stronie Naturalnie!
 3. Pierwsze spotkanie poprzedzone jest wypełnieniem i odesłaniem kwestionariusza osobowego, uwzględniającego dane klienta dotyczące zdrowia oraz zaakceptowaniem niniejszych Zasad współpracy.
 4. Kwestionariusz osobowy musi zostać wysłany najpóźniej 2 dni przed ustaloną wizytą na adres e-mailowy: naturalnie.gabinet@gmail.com.
 5. Proszę o wpłatę za umówioną wizytę minimum 2 dni robocze przed terminem konsultacji oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na maila na 24 godziny przed umówionym spotkaniem.
  Dane do przelewu dostępne są na stronie Naturalnie!
 6. Brak opłaty lub uzupełnienia Kwestionariusza osobowego może skutkować odwołaniem wizyty.
 7. W przypadku konsultacji w Gliwicach istnieje możliwość płatności na miejscu (płatność gotówką).
 8. W razie odwołania wizyty pieniądze zostaną zwrócone.
 9. Proszę o wyłączenie urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych i innych) przed spotkaniem. Ważne jest, aby w pełni skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz, zwłaszcza podczas trwania coachingu.
 10. W przypadku nieodpowiedniego zachowania klienta zastrzegam sobie prawo do przerwania spotkania i zwrotu pieniędzy klientowi w ilości proporcjonalnej do czasu, jaki upłynął z uwzględnieniem 100% kosztów wynajmu sali.
 11. Zastrzegam sobie prawo do odmowy pracy z daną osobą wraz z podaniem przyczyny takiej decyzji.
 12. Współpracuję jedynie z klientami pełnoletnimi.
 13. Zobowiązuję się do zachowania poufności, co oznacza, że zachowam w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane od klienta, chyba że klient wyrazi zgodę na ich udostępnienie. Zastrzegam sobie prawo do sporządzania notatek w czasie trwania spotkania i po jego zakończeniu, a także do konsultowania pracy w ramach superwizji.

 

Fitoterapia

 1. Oświadczam, że nie jestem lekarzem i w myśl obowiązującego prawa nie prowadzę diagnostyki, ani leczenia.
 2. Strona internetowa Naturalnie! oraz blog mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada lekarska. W razie problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.
 3. Konsultacje zielarskie ani coaching nie ingerują w proces leczenia podjęty przez medycynę konwencjonalną, nie należy zatem bez konsultacji z lekarzem rezygnować z przepisanych przez niego leków lub innych zaleceń.
 4. Klient na początku współpracy zobowiązuje się do szczerego wypełnienia ankiety dotyczącej stanu swojego zdrowia. Ponadto wszystkie zmiany swojej sytuacji zdrowotnej zobowiązuje się zgłosić przy najbliższym spotkaniu. Nie odpowiadam za zatajenie informacji przez klienta oraz powstałe skutki.
 5. Zalecenia odnośnie suplementacji przekazuję klientowi w ciągu 3 dni roboczych od przeprowadzonej konsultacji.

 

Coaching

 1. Spotkania odbywają się w odstępach dwutygodniowych lub w innych terminach uzgodnionych z klientem.
 2. Coaching nie zastępuje psychoterapii ani wizyty u lekarza. Relacja coachingowa w żadnym razie nie może być postrzegana jako forma psychoterapii.
 3. Coaching sam w sobie nie ma funkcji doradczej. Jednakże uwzględniając specyfikę działalności Naturalnie! w całościowym kontakcie z klientem mogą zostać zastosowane formy pracy o charakterze mentoringowym, szkoleniowym lub edukacyjnym.
 4. Dla powodzenia procesu coachingowego niezbędne jest zaangażowanie klienta. Bez niego trudno oczekiwać jakichkolwiek efektów procesu. To klient (coachee) ustala swoje cele oraz drogę  dojścia do nich. Coach, ani nikt inny, nie może zrobić za klienta ani pierwszego, ani kolejnych kroków. Klient przystępując do sesji coachingowych ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji.